name-03.png

活動花絮

YuenLong (1).png
鄰舍輔導會元朗幼兒園 - 滴露防感染衛生互動講座(1)_small
鄰舍輔導會元朗幼兒園 - 滴露防感染衛生互動講座(1)_small

press to zoom
鄰舍輔導會元朗幼兒園 - K3參觀科學館(3)
鄰舍輔導會元朗幼兒園 - K3參觀科學館(3)

press to zoom
鄰舍輔導會元朗幼兒園 - 滴露防感染衛生互動講座(2)_small
鄰舍輔導會元朗幼兒園 - 滴露防感染衛生互動講座(2)_small

press to zoom
鄰舍輔導會元朗幼兒園 - 滴露防感染衛生互動講座(1)_small
鄰舍輔導會元朗幼兒園 - 滴露防感染衛生互動講座(1)_small

press to zoom
1/81
YLDN_rock1.png
YL_01.png
YLDN_rock1.png
YL_01.png
YL-02.png
YL_01.png
Yldn_bg_bottom.png