top of page
YLDN_rock1.png
name-03.png
YuenLong (2).png
YuenLong (3).png

學校簡介

提供優質的照顧及教育,

促進兒童養成良好的生活、飲食習慣及合作精神。

ele_01.png
name-04.png
bg.png

2022-23學年 (9/2022-8/2023)
N1 班: 月費港幣4,312元

(學費港幣3857元 , 膳食費港幣455元)
K1-K3班: 月費港幣985元

(學費港幣650元 , 膳食費港幣335元)

item-05.png

附設服務

提供兼收服務、暫託、延長時間服務及社工服務

item-04.png

入學申請

可親臨幼兒園辦理或下載入園申請表格

item-06.png

收費

Yldn_bg_bottom.png
NAAC-Logo C_ Full.png
bottom of page