name-02.png

入學申請

•       請親臨幼兒園辦理或下載入園申請表格
         幼兒年滿一歲均可報名

•       須交回以下表格及文件﹕

1.     已填妥的入園申請表

2.    幼兒的出世紙影印本(攜正本核對)

3.    相片一張(貼於入園申請表)

4.    附上貼有足夠郵票的回郵信封三個,信封面請註明申請人姓名及回郵地址。

​​

•       申請獲接納後,需要繳交學費及呈交下列文件﹕

1.     幼兒的免疫接種紀錄影印本(攜正本核對)

2.    入園前經醫生簽署之健康紀錄證明

​​

•       本園按以下原則分配學位:

1.     遞交申請表格次序

2.    優先考慮原校就讀學生之弟妹

3.    特殊情況,如:社工推薦信

TungChung_ele-02.png
TC_item-03.png
TC_item-02.png
TC_item-04.png
TC_FOOTER.png