top of page
NAAC BG item-02.png
name_01.png
FanLan_01.png
FanLan-06.png

學校簡介

提供優質的照顧及教育,

促進兒童養成良好的生活、飲食習慣及合作精神。

FL_item_01.png
bear-01.png
bg_01.png
FL_item-05.png
name-04.png

收費

2023-24學年
N1 班每月月費港幣3,942元

(已包括膳食費港幣450元)
K1-K3班每月月費港幣1,313元

(已包括膳食費港幣279元)

提供暫託服務

入學申請

暫託服務

可親臨幼兒園辦理或下載入園申請表格

NAAC-Logo C_ Full.png
bottom of page