top of page
NAAC BG item-02.png
name_01.png
FanLan_01.png
FanLan-06.png

學校簡介

提供優質的照顧及教育,

促進兒童養成良好的生活、飲食習慣及合作精神。

FL_item_01.png
bear-01.png
bg_01.png
FL_item-05.png
name-04.png

收費

2022-23學年
N1 班每月月費港幣3,922元

(膳食費港幣430元)
K1-K3班每月月費港幣1,275元

(膳食費港幣260元)

提供暫託服務

入學申請

暫託服務

可親臨幼兒園辦理或下載入園申請表格

幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽

鄰舍家長園地

其他資訊

FL_FOOTER.png
NAAC-Logo C_ Full.png
bottom of page