top of page
YLDN_rock1.png
name-03.png
YuenLong (6).png

服務目標

 • 提供優質的照顧及教育,促進兒童養成良好的生活、飲食習慣及合作精神。

 • ​​幫助兒童學習獨立處事及自我照顧。

 • ​​激發兒童之思考力及創作力。

 • ​​培養兒童主動學習及閱讀興趣。

 • ​​增強兒童體骼,令其更靈活敏捷。

 • ​​啟發兒童智能;使其情緒、社交及體能得以全面及均衡發展。

 • ​​幫助兒童奠定入讀小學的良好基礎。

 • ​​透過家長教育及親子活動,建立良好學習及成長環境。

p2_item-04.png

服務對象

2 至 6 歲兒童

人手比例

1:11

YuenLong (1).png
鄰舍輔導會元朗幼兒園 - 小肌肉活動_small.jpg

師資

所有教師為合格幼稚園教師(QKT)及註冊幼兒工作員(CCW)
 
校長   1位

主任                          1位
教師           13位

兼收組教師       3位
延展教師      1位
教學助理     2位

文員                        1位

工友                        6位

廚師                        1位

廚師工友         2位

延展工友     1位

p2_item-04.png

教師專業學歷

持有學前教育證書                     100%
持有學前教育高級文憑           100%
持有學前教育學士學位           45%
持有特殊教育證書                     45%

ele_01.png
YL_01.png
YL_01.png
Yldn_bg_bottom.png
NAAC-Logo C_ Full.png
bottom of page